Gå till innehåll

Dykning i Gullmarsfjorden

Dykplatskarta

 

Gullmarn - Sveriges största tröskelfjord

Gullmarn är en sveriges största tröskelfjord och uppstod genom sprickbildning i urberget som sedan gröpts ut av inlandsis och vattendrag.

I mynningen, mellan Lysekil och Skaftö, ligger själva tröskeln som är 52 meter som djupast.

Ännu en tröskel ligger utanför mynningen. Eftersom denna endast är 42 meter som djupast påverkas Gullmarn även av denna när det gäller vattenutbytet i fjorden.

Innanför tröskeln ligger maxdjupet på c:a 119 meter (utanför Alsbäck). P.g.a. ökad sedmentering minskar maxdjupet kontinuerligt.

Dykplatserna

Gullmarn har flera landbaserade dykplatser som är lätta att komma till och som passar alla typer av dyk och dykare.

Det finns möjlighet för både grunda och djupa dyk, för dyk på mjukbotten, längs bergskanter som går i etapper eller längs branta, stupande klippväggar och överhäng.

Dykningen sker från skyddade vikar och det är lätt att orientera sig. Vill man utveckla sin dykning finns det stora möjligheter till kursdyk och övningsdyk av olika slag.

En del dykplatser är allmänna badplatser, medan andra ligger på privat mark. För att vi ska få behålla våra dykplatser använder vi sunt förnuft och följer de regler och anvisningar som finns.

Vi breder inte ut oss över hela dykplatsen eller använder privata bryggor till våra dykprylar. Vi parkerar enligt anvisningar och betalar parkeringsavgifterna. Vi visar hänsyn till de boende i området. När vi är klara med dykningen plockar vi bort ordentligt efter oss.

Dyklatsbeskrivningar och anvisningar finns under varje enskild dykplats i menyn.

Sikten

Sikten kan variera från riktigt dålig under Gullmarns sämsta förhållanden till upp emot 15 meters sikt eller mer när förhållandena är bra.

Variationen beror på hur mycket regn och/eller smältvatten som fyllts på och hur vind och strömförhållandena varit. Förändringarna kan komma snabbt från ett dyk till ett annat. Det kan också variera mycket på olika djup p.g.a. de olika skikten av temperatur och salthalt.

Ibland ligger det ett skikt av brunt sötvatten i ytan där sikten är mycket dålig. Under detta kan det sedan öppna sig helt och vara alldeles klart. Vid sådana tillfällen blir det förstås mörkt, så lampan är extra viktig när sötvattenslocket ligger på.

Botten

Gullmarns botten består av finkornigt sediment som lätt virvlar upp.

Strömmar

Tidvis kan det vara strömt på vissa platser. Oftast är det ingen hård ström men lite koll är bra att ha. Hamnar du i ett strömt område brukar det fungera att byta djup. Gå upp eller ner några meter om du har möjlighet, så avtar den oftast.

Att simma i motström tröttar snabbt ut vilken dykare som helst. Har du inte möjlighet att byta djup kan ett annat trick vara att ligga mycket nära botten, göra sig så strömlinjeformad som möjligt, och hjälpa till att ta sig fram med armarna.

Djupet

Det går att komma djupt från alla dykplatser. Team Paulsen har inga guidade dyk. All dykning sker i egen regi och på eget ansvar. Dyk efter din förmåga.

Salthalten

Gullmarn fylls på med sötvatten från Örekilsälven och lokala bäckar som mynnar ut i fjorden. Ytvattnet kan tidvis vara helt sött, särskilt i de inre delarna.

Hur djupt sötvattenskiktet är beror på mängden nederbörd/smältvatten som varit.

Ner till 15-20 meters djup kan salthalten variera mellan 18-30 g/l eftersom saltvattnet blandar sig med sötvattnet och antingen bildar en jämn blandning eller lägger sig i tydliga skikt där temperatur och/eller salthalt skiljer sig mycket från varandra, så kallade språngskikt.

Från 20-50 meters djup finns ytterligare ett skikt med en högre salthalt på 30-34 g/l och nedanför 50 meter ligger salthalten på >34 g/l.

Vattnet ned till 40 meters djup byts ständigt ut  genom att nytt, färskt havsvatten pressas in över tröskeln när ytvattnet förs ut. Strömmar och vind har också betydelse för hur djupt vattnet byts ut och hur fort utbytet går.

Bottenvattnet byts ut vid hårda nordostliga stormar, c:a 1 gång om året.

Djurlivet

Gullmarn har ett unikt djurliv som grundar sig på att djuphavslevande organismer och larver ibland följer med vattenmassorna in i fjorden när bottenvattnet byts ut.

De blir kvar innanför tröskeln och kan fortsätta att leva där tack vare den höga salthalten på insidan av tröskeln, som motsvarar salthalten på mycket större djup utanför fjorden.

I Gullmarn kan man därför uppleva arter på dykbara djup, som annars lever mycket djupare. Exempel på dessa är Nordhavsräkor, Havskräftor, Trollkrabbor, Sjöpennor, Piprensare och Bläckfisk.

Den omtalade Väggen

En av de mest kända dykplatserna är den omtalade Väggen. Utanför Ormestad hittar man den.

För att komma till Väggens branta parti får man ytsimma en bit utanför viken. Där hittar man en lodrätt vägg från ytan och ner till 90 meter. De som har besökt botten här har hittat mängder med dyklampor, cyklop och bly. De säger dessutom att det bara är 87 meter djupt. 🙂

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *